Kasutustingimused


Jadasson OÜ e-poe üld- ja tellimistingimused

 


1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

Käesolevad OÜ Jadasson (edaspidi Müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja/tellija), kes kasutavad www.jadasson.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi Müügileping).

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on Müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

E-poest on võimalik osta neid kaupu, millel on link „Lisa korvi“. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: kaup on laost otsa saanud; tegemist on e-poe „Tellitav“ staatusega kaubaga, mis on laost otsa saanud; kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.


3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis olevate kaupade kogust võite muuta. Ostukorvis on võimalik valida juurde ka valitud kaubaga kokkusobivaid tooteid ning teenuseid, vajutades nupul „Näita kokkusobivaid tooteid“. Kauba tellimiseks valige sobiv tarneviis. Tarneviisi täpsustused küsitakse edaspidi tellimuse vormistamise lehel. Tutvuge e-poe ostutingimustega ning nendega nõustumisel kinnitage seda, tehes märke („linnuke“) tingimuste ette.

Tellimuse kinnitamiseks sisestage tellija/ostja andmed sealhulgas tarneinfo, valige soovitud makseviis ning seejärel vajutage nuppu "Maksma". Tellimuse vormistamisel tuleb olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 8.00−16.30 ) Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 15, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul.

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Jadasson OÜ arvelduskontole. Tasumata tellimuse kinnitust Müüja poolt ei täideta.

Teavet tellimuse kohta saab küsida: E-R telefonil +372 621 1781 või e-posti aadressil: sisustaja@jadasson.ee.

 

4. Kaupade eest tasumine

Toodete eest on võimalik tasuda: internetipanga kaudu (Swedbank, SEB, Nordea Pank pangalinkide kaudu).

Krediitkaardiga on võimalik tasuda, vajutades vastaval makseviisil ning järgides ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Peale makse sooritamist saadab e-pood Teile Tellimusekinnituse ning arve.


5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Jadasson OÜ tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Jadasson OÜ pangakontole.

Müüja Jadasson OÜ ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ega ette näha.

Kaup toimetatakse ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse Ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel.

Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Jadasson OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Kaup antakse üle vaid Ostjale ning saatelehe alusel. Enne saatelehe allkirjastamist vaadake kauba pakend hoolikalt üle ning pakendi kahjustuste korral tehke vastav märge saatelehele. Katkise pakendi korral on Teil võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitades sellest koheselt Jadasson OÜ klienditeenindust aadressil sisustaja@jadasson.ee.

Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas juhul, kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust).

Kui Ostja ei tule kaubale järele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ja tasaarveldada müüja poolt kantud kahju ostja poolt ette tasutud summadega.
 

6. Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

Ostjal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kätte toimetamise päevast.

Müügilepingust taganemise õigus ei kehti e-poes märgitud “Tellitav” ja eritellimisel kaubale ning kauba puhul, mis on valmistatud Sinu isiklikke vajadusi arvestades ( näit. Ostja mõõtude järgi) ning nende eest tasutud makseid Ostjale ei tagastata.

Müügilepingust taganemisel peavad kaup ja pakend olema kasutamata ning komplektsed. Taganemise korral kuuluvad tagastamisele kõik müügilepingust tulenevad kingitused ning teised lisaväärtused.

Kasutatud (kui kaup oli müüdud uuena) ja/ või mittekomplektse kauba tagastamise korral on Müüjal õigus mitte rahuldada Ostja taganemisavaldust või tasaarveldada kauba väärtuse vähenemise kulu Ostjale tagastatavast ostusummast. Samuti on Müüjal õigus tasaarveldada kingituste ja teiste lisaväärtuste tagastamata jätmise korral nende väärtus kehtivas jaehinnas.

Juhul, kui Ostja ei tagasta kaupa 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamise päevast, on Müüjal õigus taganemisavaldust mitte rahuldada.

Kauba tagastamise soovist ning müügilepingust taganemisest saab teatada www.jadasson.ee klienditeenindusele vastava vormi alusel ( taganemisavalduse vorm )

Müügilepingust taganemisel saab kaupa tagastada Jadassoni kauplusesse, Kesk-Sõjamäe 1, 11415 Tallinn. Kauba saate tagastada posti teel Jadasson OÜ e-poele aadressiga Kesk-Sõjamäe 1, 11415 Tallinn või Jadassoni kulleriga vastavalt e-poe transpordi hinnakirjale.

Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Ostjale kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Pangalingi või ülekandega tasutud summa kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus ning vastavalt tellimuse vormistamise makseviisile. Krediitkaardiga tehtud makse puhul esitatakse tehingu tühistamise avaldus kaardimakse keskusele. 

 


7. Müügilepingu tühistamine

Ostjal on õigus tühistada oma tellimus peale kauba eest tasumist, kuid enne kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline teade koos müügilepingu numbriga e-posti aadressile sisustaja@jadasson.ee. Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse kinnitus.
 

8. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

Kõiki Jadassoni e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Jadasson OÜ-i esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.

Müüja tagab ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poe ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

Kui ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga ).

Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e-kirja.

Jadasson OÜ -s on Aivar Kipper isikuandmete vastutav töötleja, Jadasson OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

9. Vastutus ja vaidluste lahendamine, pretensiooni esitamise kord

Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda kauba parandamist, asendamist või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup.

Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Müüja ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Jadasson OÜ.

Jadasson OÜ ei vastuta: ostja süül kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud kauba mitte eesmärgipärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

Kui kaubale on Müüja või Tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt .

Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt: Jadasson OÜ kaupluses aadressil Kesk-Sõjamäe 1, 11415 Tallinn, e-posti aadressile: sisustaja@jadasson.ee.

Pretensioonis peab olema märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega kaup. Müüja ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja kaup saada diagnostikasse või ekspertiisi.

Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Tarbijal on õigus nõuda müüjalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagastamist kui müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub ning müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, sellega on tekitades tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi.

Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

 


10.Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

11.Muud tingimused

Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Jadasson OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

Jadassoni e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 2000 EUR'i maksev pagari/pizzaahi on müügis 200 EUR'iga, on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega, võib Jadasson OÜ e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul Jadasson OÜ e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 621 1781.
 

12.Tingimuste kehtivus

Käesolevad müüja e-poe tingimused on kehtivad alates 01.06.2016.